بر پا خیز

بر پا خیز از جا کن بنای کاخ دشمن

چو در جهان قیود بندگی

اگر فتد به پای مردمی

به دست تو ست

به رای مشت توست

رهایی جهان ز طوق جور و ظلم

به پا کنیم قیام مردمی

رها شویم ز قید بندگی

هم پاییم همراهیم همرزمیم همسازیم


جان بر کف برخیزیم

برخیزیم پیروزیم

برپاخیز از جا کن بنای کاخ دشمن

برپاخیز از جا کن بنای کاخ دشمن

به هر کجا نشان ز ثروت است

ز حاصل تلاش کارگر است

زمین غنی ز رنج برزگر

ز همتش شود ز دانه خرمنی

به پا کنیم قیام مردمی

رها شویم ز قید بندگی

اگر شود صدای ما یکی

ز خشم خود شرر به پا کنیم

بنای صلح به جاودان نهیم

به پای خلق

چو جان خود فدا کنیم

به پا شود قیام مردمی

رها شویم ز قید بندگی

هم پاییم هم راهیم هم رزمیم هم سازیم

جان بر کف برخیزیم

برخیزیم پیروزیم

برپاخیز از جا کن بنای کاخ دشمن

برپاخیز از جا کن بنای کاخ دشمن

 

دانلود

دانلود سرود خلق متحد (El pueblo unido jamás será vencido)

 

/ 2 نظر / 128 بازدید
سعید

آقا مرسی بابت گذاشتن این آهنگ کلی مشعوف شدیم

کلماتی از یک کوهنورد

سلام دومین اطلاعیه صعود قلم مهرچال با مجموع 42 رای اکثر آرا رو به خودش اختصاص داد نظر سنجی تاریخ برنامه رو در وبلاگتون درج کنید تا به اطلاع عموم کوهنوردان برسد با تشکر